logo logo logo
Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019 r.
Już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców, ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Zasady korygowania deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
W sytuacji gdy podatnik stwierdzi błędy w złożonej przez siebie deklaracji VAT, powinien je niezwłocznie poprawić. Korekta deklaracji VAT polega technicznie na ponownym wypełnieniu deklaracji z zaznaczeniem, że jest to deklaracja korygująca.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Od 1 września 2019 r. utrata prawa do zwolnienia z VAT przez sprzedawców części samochodowych

Poradnik VAT nr 18 (498) z dnia 20.09.2019 r.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy dostawie hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4) dotyczy zarówno sprzedaży internetowej, jak również stacjonarnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że podatnik wykonujący te czynności zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Domownik może odebrać pismo za podatnika na poczcie

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 03.10.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pismo od organu podatkowego może pod nieobecność podatnika w mieszkaniu odebrać pełnoletni domownik, np. członek rodziny lub współlokator. Przesyłka nikomu niedoręczona trafia na dwa tygodnie do placówki pocztowej. Może być ona wydana domownikowi - mimo że takiego rozwiązania nie przewidują przepisy podatkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Wydatki na zakup owoców dla pracowników są kosztami uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019 r.
Wydatki na zakup owoców dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie świadczenie nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika, jeśli niemożliwe jest zindywidualizowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Forma złożenia NIP-8

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników (ustala się go zasadniczo według adresu siedziby podmiotu). Zgłoszenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. NIP-8 przesyłany przez internet musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę posiadającą ważne i zgłoszone w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo UPL-1.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Zakup niskocennych środków trwałych do działalności sezonowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019 r.
Jeżeli podatnik zakupi środek trwały o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł z zamiarem jego wykorzystania w działalności sezonowej, to będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu jego oddania do używania albo w miesiącu następnym, podobnie jak w przypadku środków trwałych używanych przez cały rok.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Czy limit 100.000 zł dotyczy jednego środka trwałego, czy łącznej kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019 r.
Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł dotyczy sumy jednorazowych odpisów dokonanych w danym roku podatkowym (oraz wpłat zaliczek na zakup środka trwałego). Nie może on być zatem stosowany odrębnie w pełnej wartości (czyli po 100.000 zł) w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Split payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Jednak do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie. Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników będzie obowiązkowa.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Polisa OC dla menedżera sfinansowana przez spółkę - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 01.09.2019 r.
Stanowisko w zakresie ustalania przychodu w związku ze sfinansowaniem składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest ugruntowane. Organy podatkowe uznają, że jeżeli krąg osób objętych ubezpieczeniem OC na dzień zapłaty składki wynikającej z tego ubezpieczenia jest znany i jest to zbiór zamknięty, to u osób tych powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, natomiast jeżeli ubezpieczenie dotyczy osób zatrudnianych obecnie jak i w przyszłości, tj. krąg osób objętych ubezpieczeniem nie stanowi zbioru zamkniętego, ustalenie przychodu nie jest możliwe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 21/10/2019Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8082 3,8852 0.07%
EUR 4,2421 4,3279 0.07%
CHF 3,8553 3,9331 0.04%
GBP 4,9076 5,0068 0.32%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: