logo logo logo
Kasy rejestrujące w automatach - wyjaśnienie MF

Poradnik VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021 r.
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnią nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Mechanizm podzielonej płatności, gdy podatnik kupił samochód wraz z dodatkowym wyposażeniem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Podatnik, który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury, może zastosować MPP. Natomiast jest on zobowiązany zastosować MPP w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?

Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna do wagi uchybienia. Najwyższych kar powinni spodziewać się przemytnicy i handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie zobligowana do korzystania z systemu e-Doręczeń. Korespondencję będą musiały przekazywać na adresy do doręczeń elektronicznych dopiero od 1 października 2029 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Zwrot nadpłaconego PCC

Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 r.
Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. O zwrot nadpłaconego podatku (stwierdzenie nadpłaty) nie może ubiegać się podmiot, który nie był zobowiązany do jego zapłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Odrębne limity przychodów dla najmu prywatnego i firmowego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021 r.
W sytuacji, gdy podatnik będący osobą fizyczną osiąga jednocześnie przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. z tytułu najmu firmowych nieruchomości i maszyn) oraz poza nią (np. z tytułu najmu prywatnego mieszkania lub garażu) i dla opodatkowania przychodów z każdego z tych źródeł wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, limit 100.000 zł jest odrębny dla przychodów osiąganych z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i odrębny dla przychodów z najmu osiąganego poza działalnością gospodarczą.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Sprzedaż nieruchomości a oświadczenie o wyborze opodatkowania transakcji VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, sprzedaż nieruchomości zabudowanych (budynków, budowli lub ich części) jest zwolniona z VAT m.in. wówczas, gdy dokonywana jest po upływie 2 lat od tzw. pierwszego zasiedlenia. Podatnik może jednak zrezygnować ze zwolnienia VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021 r.
Dla celów CIT mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli ich przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?

Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. Wykluczone jest powierzenie podpisania i złożenia "czynnego żalu" pełnomocnikowi.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Najem sezonowy w pdof

Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021 r., autor: Agata Cieśla
Chociaż wiele osób, z uwagi na znoszenie przez kolejne kraje obostrzeń pandemicznych, zaplanowało już tegoroczne urlopy za granicą, nadal znaczna część czas letniego wypoczynku spędzi w kraju. Miejscem tego wypoczynku, poza hotelami i wyspecjalizowanymi ośrodkami, będą m.in.: apartamenty, kwatery, domki letniskowe oraz popularne od ubiegłego roku przyczepy kempingowe. Wiele takich obiektów oferują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Uzyskane w ramach tzw. prywatnego najmu zarobki muszą w prawidłowy sposób opodatkować.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 22/06/2021Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,7696 3,8458 0.70%
EUR 4,4900 4,5808 0.32%
CHF 4,0982 4,1810 0.44%
GBP 5,2393 5,3451 0.27%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: